ضد كف های غيرسیليكونی

1-1 از 1

آنتی فوم N-50

براي صنايع مختلف، تركيبي از الکل ها،‌ اسيدهای چرب و افزودنی های از بين برنده کف، مايع سفيدرنگ كم ويسكوز
* قیمت ها شامل مالیات + قوانین حمل و نقل