بیست ایراد پارچه‌های تاری‌پودی به همراه تصاویر آن‌ها (قسمت اول)

در صنعت نساجی ، پارچه‌­های بافته شده(تاری پودی) از در هم رفتگی نخ­‌های تار و پود تولید می‌­شوند. پارچه‌­های بافته شدۀ معیوب ، کیفیت کلی لباس‌­های بافته شده مانند پیراهن، شلوار، کاپشن و غیره را تجت تاثیر قرار می‌­دهند. شما به عنوان یک مهندس نساج، باید در مورد عمده ایرادات پارچه‌­های بافته شده در حین فرایند تولید آگاهی داشته باشید. در این مقاله سعی کردیم به این موضوع مهم بپردازیم. 

عمده ایراداتی که ممکن است در پارچه ایجاد شود به شرح ذیل است:

۱-    خرابی لبه پارچه

۲-    پاره شدن نخ تار در پارچه

۳-    پاره شدن نخ پود

۴-    شل بافته شدن تار

۵-    شل بافته شدن پود یا حلقۀ تاب خورده نخ

۶-    عیب جفتی

۷-    تار کشیده شده یا سفت بافته شده

۸-    شناور شدن نخ‌­های تار

۹-    رنگ اشتباه نخ­‌های تار پارچه           

10-  پود پارگی

11-   عیب دو پودی

 12-  رگه پود نایکنواخت در پارچه

13-  گلوله شدن

14-   سوراخ شدگی

15-  لکۀ روغن

16-  بیرون زدگی انتهای پارچه

17-  رد تمپل

18 اثر شانۀ خراب بر پارچه

19-    نپ

20-   وجود قسمت‌­های نازک و ضخیم در پارچه


1-    خرابی لبه پارچه

خرابی لبه ها به دلیل نقص در بافت ایجاد می‌­شود. در این نقص، تراکم نخ های تار بیشتر از ضخامت نخ یا پارچۀ تکمیل شده است.

 

۲-    پاره شدن نخ تار در پارچه 

این نقص در پارچه‌های بافته شده به دلیل پارگی نخ تار در حین عملیات بافندگی یا تکمیل بوجود می­‌آید.


۳-    پاره شدن نخ پود

به دلیل پارگی نخ پود در بافت ایجاد می‌­شود.

 

۴-    شل بافته شدن تار

اگر کشش نخ تار کم باشد، نخ های تار شل داخل بافت قرار می­‌گیرند.

 

۵-    شل بافته شدن پود یا حلقۀ تاب خورده نخ

به دلیل شل بودن نخ پود، در پارچه‌های بافته شده بوجود می­‌آید.


۶-    عیب جفتی

این نقص زمانی در پارچه‌های بافته شده به وجود می‌آید که دو سر نخ های تار، پس از آهار زنی به هم بچسبند. 


                                                                        

۷-    تار کشیده شده یا سفت بافته شده 

اگر کشش نخ تار بیشتر از سایر نخ­‌های تار موجود در دستگاه بافندگی باشد ، این نوع عیب در پارچه‌های بافته شده ایجاد می‌شود.۸-    شناور شدن نخ­‌های تار

اگر فردی عمدا یا سهوا پارچه را با غلتک پارچه بکشد این مشکل بوجود می‌­آید.

                                                                 

                                                                

۹-    رنگ اشتباه نخ­‌های تار پارچه

به دلیل طراحی اشتباه نخ‌­های رنگی در بافت پارچه ایجاد می­‌شود.

 

۱۰-   پود پارگی

اگر اپراتور بدون رفع پارگی نخ‌­های پود، ماشین متوقف را روشن کند باعث ایجاد این عیب می­‌شود.

ترجمه: دپارتمان نساجی آرمان شیمی افروز

منبع: garmentsmerchandising.com