جت سافت ها

1-3 از 3

جت سافت J-1

(WACKER BASED PRODUCT) مناسب برای الیاف مختلف، هيدروفيل، پلی اتر – آمينو فانکشِنال سيليکون، مايع، كمي كاتيونيک
* قیمت ها شامل مالیات + قوانین حمل و نقل

جت سافت J-4

(WACKER BASED PRODUCT) مناسب برای الیاف مختلف، هيدروفيل، پلی اتر – آمينو فانکشِنال سيليکون، مايع شفاف غلیظ، با اکتیویتیه بالا، کمی کاتیونیک غلیظ، با اکتویتیه...
* قیمت ها شامل مالیات + قوانین حمل و نقل

جت سافت J -5

(WACKER BASED PRODUCT) مناسب برای الیاف مختلف، انواع الياف، پلی اتر – آمينو فانکشِنال سيليکون، مايع شفاف، كمي كاتيونيك
* قیمت ها شامل مالیات + قوانین حمل و نقل