امولگاتور

1-2 از 2

امولگاتور A-20

امولگاتور جهت چاپ رنگدانه هاي پيگمنت، تركيبي از نمكهاي اسيدهاي چرب سولفونه شده والكلهاي اتوكسيلات، آنيونيك – نانيونيك، مايع شفاف مايل به زرد
* قیمت ها شامل مالیات + قوانین حمل و نقل